KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KATILICIMLARA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Değerli Katılımcılar,

İşbu aydınlatma metni, 1. Balıkesir İnsan Yönetimi Zirvesi kapsamında kayıt ve etkinliklerde elde edilen kişisel verileriniz sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca, Balıkesir İnsan Yönetimi Platformu olarak, aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur. 

Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz? 

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Balıkesir İnsan Yönetimi Platformu tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenecektir: 

  • Balıkesir İnsan Yönetimi Platformu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda ilgili süreçlerinin yürütülmesi,
  • Haber Bültenine üyelik işleminin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda tarafınıza gönderiler yapılması,
  • Platformun web sitesi ve sosyal medya hesaplarında etkinliklerle ilgili bilgilendirmelerin yapılması,
  • Platform tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
  • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, Balıkesir İnsan Yönetimi Platformu tarafından sunulan etkinlik faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman platformumuza başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

b) Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.

c) Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

d) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

e) Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

f) Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.